toothbrush

ОРАЛНО ЗДРАВЕ

Пробиотици за орално здраве – мит или реалност

Оралната микробиота е важна съставна част от човешкия микробна екосистема. Устната кухина съдържа няколко значително различаващи се ниши с различни микробни общности. Широка гама от микроорганизми обитават устната кухина на човека, включително бактерии, гъбички, вируси, археи и протозои. Те образуват сложна екологична общност, която влияе не само върху оралното, но и върху системното здраве.
Най-често срещаните заболявания на устната кухина, зъбния кариес и периодонталните заболявания са микробиота-свързани заболявания.
Освен това, увеличаващите се доказателства подкрепят факта, че много системни заболявания са свързани с нарушения в оралната екосистема, като диабет, сърдечно-съдови заболявания и тумори.
Настоящият контрол на заболяванията, свързани със зъбните плаки, е неспецифичен и се концентрира върху отстраняването на плака с механични средства. В съответствие със съвременните проучвания на оралната микробиота, са разработени нови методи за нейното модулирането, които имат за цел да поддържат и възстановяват здрава оралната екосистема.
Приемът на пробиотици може да бъде ценно превантивно допълнение към вече изпитаните мерки. Той може да има директен ефект като възстановява дисбаланса на оралната микрофлора и подпомага локалния имунитет.
За по-голямо въздействие може да се използват много-щамови пробиотици или комбинации с подходящи активни съставки, които могат значително да повлияят на нивата на кариогенните бактерии в слюнката и периодонталните патогени в субгингивалната плака.
Следователно, пробиотиците могат да бъдат приети като нов подход за предотвратяване на деминерализацията на емайла, подобряване на здравето на пародонта, премахване на халитозата и намаляване на разпространението на Candida albicans при възрастни.

lactibiane-buccodental

Lactibiane Buccodental е научно разработена комбинация от пробиотик и витамини С и Д3, които съвместно повлияват благоприятно оралното здраве.