HELICOBACTER PYLORI

Пробиотици, Helicobacter pylori и стомашна лигавица

Инфекцията с Helicobacter pylori обикновено се развива при човека през първите му 5 до 10 години и, при отсъствие на антибиотерапия, персистира през целия живот на индивида. Тя е най-широко разпространената хронична бактериална инфекция в света, засягаща около 50% от световното население с процент на заразяване, който варира в широки граници. По-често срещана е в индустриализираните страни (25 до 30%).
H. рylori живее основно в човешкия стомах, въпреки че при определени условия може да се разпростре до дуоденума или до хранопровода. Бактерията е развила непознати досега характеристики, които й позволяват да оцелее в екологичната си ниша – способност да се предвижва през високо вискозната стомашна лигавица, използвайки камшичетата си; да е устойчива на стомашната киселинност чрез производство на уреаза и да е устойчива спрямо имунната система на гостоприемника.
Ефикасността на прилаганите терапевтични схеми зависи основно от спазването на препоръчаното лечение от пациента и от нивата на бактериалната резистентност.
Проучванията показват, че процентът на унищожаване на Helicobacter pylori намалява значително, ако се приема по-малко от 60% от общата предписана доза на медикаментите. Една от причините за компрометиране на ефекта от лечението са страничните ефекти – при 23% от случаите. Основните нежелани действия са диария, гадене, повръщане и метален вкус в устата след прием на антибиотици.
Другият ключов фактор за неуспех е непрекъснато увеличаващата се бактериалната резистентност.
Идентифицирани са и други причини за неуспех като възраст, тютюнопушене и висока стомашна киселинност.

Унищожаването на H. рylori спира естественото развитие на болестта. То осигурява дългосрочно решение, тъй като рисковете от реконтаминация са много ниски (по-малко от 1% на година) в западните страни. Въпреки това, възпалението може да персистира в продължение на 6 до 24 месеца, докато лигавицата се възстанови до нормалното си състояние.
Повече от трийсет години след откриването на Helicobacter pylori, все още продължава търсенето на най-добрия начин да се унищожи тази патогенна бактерия. Предизвикани от непълния успех на тройната терапия да унищожи H. рylori и страничните ефекти на антибиотичната терапия, учените изследват нови терапевтични подходи.

ПРОБИОТИЦИ
Съвременни in vitro и in vivo изследвания показват, че някои родове Lactobacilli имат интересна антагонистична активност спрямо H. рylori. При хора изследванията се фокусират върху няколко щама, комбинирани с референтни лечения от инхибитори на протонната помпа (ИПП) и антибиотици.
Установени са щам-зависими биологични ефекти, специфични за пробиотиците – синтез на антимикробни вещества и конкуренция с патогена за местата на прилепване в стомашната лигавица. Някои щамове пробиотици също могат да модулират имунните отговори на гостоприемника.
Lactobacillus plantarum LA301 и Lactobacillus salivarius LA302) демонстрират способност да потискат растежа на патогена при in vitro тестове, както и адхезията му към клетките на стомашната лигавица.
GLYCYRRHIZA GLABRA (ЖЕНСКО БИЛЕ)
Счита се, че стомашните язви са заболяване, причинено от инфекция с H. рylori. Приемът на Glycyrrhiza glabra (женско биле) за превенция и лечение на стомашни и дуоденални язви е признат от европейски комисии. Няколко in vitro проучвания демонстрират способността му да инхибира растежа на патогена и неговото прилепване към клетките.

CINNAMOMUM CASSIA (КАНЕЛА)
Екстрактът от Сinnamomum cassia (канела) съдържа т. Нар. олигомерни проантоцианидини (ОРС), които доказано потискат адхезията на H. Рylori към клетките на стомашната лигавица.

Lactibiane H-py

LACTIBIANE H-Py – оптимизира ефикасността на конвенционалното лечение за ерадикация на H. Pylori. Съдържа женско биле, което благоприятства поддържането на функциите на стомашната и чревните лигавици, ОПЦ от канела и 2 микробиотични щама в доза 10 милиарда в една желатинова капсула. Щамовете Lactobacillus Plantarum LA301, Lactobacillus salivarius LA 302, селекционирани от Pileje, са вписани в Националната колекция за култури от микроорганизми (CNCM) на Франция.